Sosyal Medya'da Takip Edin
Manisa | 02:56 (Gmt +3) -1° Hava Durumu
Ar-Ge Teşvikleri

Ar-Ge Teşvikleri

 

Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge Kanunu, Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ve tasarım merkezlerinde ise en az 10 personelin istihdam edilmesi halinde Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım yatırımı projeleri için özel teşvikler sağlamaktadır. Personel sayısı koşulu, Bakanlar Kurulu tarafından motorlu kara taşıtları imalatı, hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı ve askeri savaş uçaklarının imalatı konuları için 30 olarak belirlenmiştir. Yeni kanun kapsamındaki teşvikler 2024 yılına kadar yürürlükte kalacak ve şunları içerecektir:

 • Ar-Ge harcamalarının % 100’ünün vergi matrahından düşülmesi
 • Faaliyet yıl içinde gerçekleşen Ar-Ge ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yarısı düşülmesi (ölçütler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir)
 • Çalışanlara gelir vergisi stopajı teşviki (31 Aralık 2023 tarihine kadar)
 • İşverenler için % 50 oranında sosyal güvenlik primi muafiyeti (31 Aralık 2023 tarihine kadar)
 • Düzenlenecek olan evraklariçin damga vergisi muafiyeti
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti
 • Yeni bilim insanlarına 500.000 TL'ye kadar teknoloji girişim sermayesi
 • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından hibe edilen belirli fonların vergi matrahından düşülmesi.

 

Teknoloji Gelişim Bölgeleri Desteği

Teknoloji Gelişim Bölgelerindeki (TGB) avantajlar şunlardır:

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kârlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir vergisi ve kurumsal vergilerden muaftır.
 • TGB'lerde özel olarak üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'den muaftır. Bu yazılımlar sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol yazılımları vb. konularda olmalıdır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen maaşlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar tüm vergilerden muaftır. Muafiyetin kapsadığı destek personelinin sayısı, Ar-Ge personeli sayısının % 10'unu aşamaz.
 • Bakanlık tarafından izin verildiği ve işletmeci şirket tarafından uygun görüldüğü takdirde bölgede yürütülen Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen teknolojik ürünlerin üretimi için gerekli yatırımlar TGB içinde yapılabilir.
 • Sosyal güvenlik primi işveren payının % 50'si 31 Aralık 2023 tarihine kadar devlet tarafından ödenir.
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında düzenlenecek evraklara damga vergisi muafiyeti ve ithal edilen mallara gümrük vergisi muafiyeti uygulanır.

 

Sanayi Tezleri (SANTEZ) Programı

SANTEZ Programı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve mevcut ürün ve/veya üretim yöntemlerinde sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yenilik yapılmasına yönelik olarak yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi amacıyla kurgulanmıştır. Bu kapsamında sağlanan doğrudan finansal desteğin şartları aşağıdaki gibidir:

 • Proje bütçesinin en fazla % 85'i doğrudan hibe ile desteklenebilir.
 • Proje dönemi 2 yıldır fakat bu süre 6 ay uzatılabilir.
 • Personel, seyahat, sarf malzemesi, makine Ekipmanı, danışmanlık ve ilgili hizmet alımı, ulaşım, sigorta ve gümrük giderleri proje kapsamında desteklenmektedir.
 • Proje denetim komitesi bağımsız olarak çalışmaktadır ve başvuru dosyası 4 ay içerisinde onaylanabilir.

 

TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Ar-Ge projeleri için, Ar-Ge ile ilişkili giderleri karşılamakta veya sermaye kredisi tahsis etmektedir. Bu destekten faydalanabilecek proje konuları şunlardır:

 • Konsept geliştirme
 • Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırmaları
 • Konseptin tasarıma dönüştürülmesi için laboratuvar çalışmaları
 • Tasarım ve taslak çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesislerin inşaatı
 • Deneme üretimi
 • Patent ve lisans çalışmaları
 • Ürün tasarımı kaynaklı satış sonrası sorunların giderilmesine ilişkin faaliyetler

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.tubitak.gov.tr/

 

KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, kurulmuştur.

KOSGEB’in Ar-Ge kapsamında verdiği destekler aşağıdaki gibidir:

 1. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
 2. Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 3. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 4. Stratejik Ürün Destek Programı

Ayrıntılı bilgi için ; http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

 

TTGV Kredileri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV); tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.

Krediler, bahsi geçen teknolojik alanlarda ticari değeri olan yeni ürünlerin geliştirilmesini veya bu alanlarda mevcut ürünlerin rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen faaliyetlere finansal destek sağlamaya yöneliktir. Programın kapsamı aşağıdaki gibidir:

 1. Proje destek süresi en az 1 yıl ve en fazla 3 yıldır.
 2. Sağlanacak destek tutarı için üst limit 3 milyon ABD doları, alt limit ise 250.000 ABD dolarıdır.
 3. Destek, % 50 TTGV ve % 50 proje koordinasyon şirketinin katılımı ile sağlanır.

Proje geri ödeme dönemi, faaliyete geçilmesinin ardından bir yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıldır.

 Ayrıntılı bilgi için;  https://www.ttgv.org.tr/tr