Sosyal Medya'da Takip Edin
Manisa | 02:51 (Gmt +3) -1° Hava Durumu
Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri

 

Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem teşkil eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın azaltılması, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

 • 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmî Gazete)
 • 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmî Gazete)

 

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sisteminde yerli ve yabancı yatırımcılar, teşviklerden eşit oranda faydalanabilmekte olup söz konusu mevzuat kapsamında Türkiye, illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 bölgeye ayrılmış bulunmakta olup teşvik sistemi Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik yatırımların teşviki şeklinde 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır.

 1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırım Teşvik Uygulamaları
 4. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Manisa İli Destek Unsurları

Yatırımın Manisa ilinde gerçekleşmesi durumunda; yararlanılabilecek destek unsurları aşağıda açıklanmış olup detaylı şekilde tabloda gösterilmiştir.

 • KDV İstisnası:  Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 • Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 • Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

 

Destek Unsurları

Genel    Teşvik 

Bölgesel Teşvik ve Öncelikli Yatırımlar

Stratejik     Yatırımlar

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

Yatırım Yeri Tahsisi

 

 

Genel Teşvik Uygulamaları :

Manisa ilinde KDV hariç 1.000.000,00 TL.’lik minimum sabit yatırım tutarını karşılayan yatırımlar destek unsurlarından yararlanırlar.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları :

Bölgesel teşvik uygulamalarında Manisa 2. Bölgede yer almaktadır. OSB’lerde yapılan veya sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir üst düzey (3. Bölge) teşvik oranlarından istifade ederler.

Teşvik Sisteminde Manisa ilindeki Bölgesel ve Alt Bölge Destekleri

Destek Unsurları

II

Manisa

OSB Dışı

OSB İçi

KDV İstisnası

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

 Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

20

25

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

3 YIL

5 YIL

Yatırım Yeri Tahsisi

 

VAR

 Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi / Döviz-Dövize Endeksli Kredi

YOK

YOK

* Devletin vergi indirimi sureti ile yatırımcılara sağladığı desteğin zaman içerisinde oluşan birikmiş değerine yatırıma katkı tutarı denir. Yatırıma katkı tutarının toplam yatırım büyüklüğüne oranına yatırıma katkı oranı denir.

 

Teşvik sisteminde son yapılan değişiklikle 01.01.2021 tarihi itibariyle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında illerin bulunduğu bölgeler değişmiştir. Bölgemizden Manisa 3. bölgeden 2. bölgeye,  yükselmiştir. Ayrıca yapılan değişiklikle ilçe bazlı sistem getirilmiştir.

İlçe bazlı sistemle kararda yer alan ilçelerden OSB’si olmayan ilçeler, bulunduğu ilin bir alt bölge desteğinden; OSB’si olan ilçeler ise iki alt bölge desteğinden yararlanacaktır. Yapılan değişiklikle kararda yer alan TR33 bölgesi Manisa İli ilçeleri tabloda verilmiştir.

Manisa (5 İlçe)

2. Bölge

Saruhanlı

Köprübaşı

Ahmetli

Gölmarmara

Selendi

 

İlçe Bazlı Sistemde Manisa ilindeki Bölgesel ve Alt Bölge Destekleri

Destek Unsurları

II Manisa (İlçeler)

OSB Dışı İlçeler

Saruhanlı - Köprübaşı - Ahmetli - Gölmarmara - Selendi

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

 Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

25

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

5 YIL

Yatırım Yeri Tahsisi

 

YOK

 Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

3 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

 

Detaylı bilgi için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün web sitesini ziyaret ediniz.