Sosyal Medya'da Takip Edin
Manisa | 00:11 (Gmt +3) Hava Durumu
Manisa’da eğitim imkânları nasıldır?

Manisa’da eğitim imkânları nasıldır?

     Manisa’da, öğrencileri günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmayı, öğrencilerin insan haklarına dayanan sosyal ve kültürel nitelikler edinmelerini ve fiziksel, zihinsel, ahlaki, manevi yönlerini geliştirmeyi amaçlayan, ilköğretim okulları, ortaokullar, liseler, mesleki ve teknik okullardan oluşmak üzere çok sayıda temel eğitim okulları ve 12 Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 Enstitü ve 15 Meslek Yüksekokulu, 23 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 57 akademik birim ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmekte olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler, öğrencilerini bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk bilinci içinde çeşitli alanlarda mesleki niteliklere sahip olacakları şekilde yetiştirmektedir.