Sosyal Medya'da Takip Edin
Manisa | 23:45 (Gmt +3) Hava Durumu
Nasıl şirket kurulur?

Nasıl şirket kurulur?

  • Türkiye'de bir şirket kurarken, aşağıdaki kural ve yönetmeliklere uyulmalıdır:
  • Tutanak ve ana sözleşmenin çevrimiçi olarak MERSİS'e gönderilmesi (MERSİS, ticari sicil süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ticari sicil verilerinin elektronik olarak düzenli bir şekilde saklanması için kullanılan bir merkezi bilgi sistemidir.)
  • Şirket belgelerinin düzenlenmesi ve noter tasdiki
  • Potansiyel vergi numarasının alınması
  • Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması
  • Kuruluş sermayesinin en az %25'inin bir bankaya yatırılması ve bunun belgelenmesi
  • Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılması
  • Yasal defterlerin tasdikletilmesi
  • Ticaret Sicili Müdürlüğünün şirket kuruluş bildirisinin vergi dairesinden takip edilmesi
  • İmza sirkülerinin düzenlenmesi