Sosyal Medya'da Takip Edin
Manisa | 01:25 (Gmt +3) Hava Durumu
İstihdam Koşulları

İstihdam Koşulları

Türkiye’deki çalışma koşulları esas olarak İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu ile düzenlenir.

       İş Kanunu uyarınca, farklı iş sözleşmesi türleri bulunmaktadır:

  1. “Süreksiz” ve “sürekli” işlerdeki iş sözleşmeleri
  2. “Belirli süreli” veya “belirsiz süreli” iş sözleşmeleri
  3. “Kısmî süreli” ve “tam süreli” işlerdeki iş sözleşmeleri
  4. “Çağrı üzerine çalışma”ya ilişkin iş sözleşmeleri
  5. Deneme süreli iş sözleşmesi
  6. Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

İş sözleşmeleri, damga vergisinden ve her türlü resim ve harçtan muaftır. Çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ya da benzeri ölçütlere dayalı olarak ayırım yapılması hukuken yasaktır. Aynı ya da eşdeğer işleri yapan çalışanlara verilecek ücretlerin belirlenmesi sırasında cinsiyete dayalı olarak ayırım yapılması da yasaktır.